Δραστηριότητες 2019

3/2/2019 – 13η Γενική Συνέλευση

Την Κυριακή 3/2/2019 πραγματοποιήθηκε η 13η Γενική Συνέλευση του BMW Car Club Cyprus στο ξενοδοχείο το ΡΟΔΟΝ, στον Αγρό. Αρκετά μέλη μας διανυκτέρευσαν από το Σάββατο στο ξενοδοχείο. Μετά το τέλος των εργασιών της συνέλευσης το club πρόσφερε πλούσιο γεύμα στα μέλη και στις οικογένειες τους.