Δραστηριότητες 2023

19 / 02 / 2023 – Γενική Συνέλευση (φωτογραφίες)
Την Κυριακή 19/2/2023 είχαμε την γενική συνέλευση του club μας στο ξενοδοχείο Semeli στην Λευκωσία. Έγινα παρουσίαση πεπραγμένων και οικονομικών καταστάσεων από τον πρόεδρο του club μας ως επίσης και συζήτηση γενικών θεμάτων που αφορούν το club. Στην συνέχεια το club παραχώρησε γεύμα στο ξενοδοχείο στα μέλη και στις οικογένειες τους.